Sekcja dekarzy

Nazwisko, imię

Adres zakładu

Telefony

Gwiazda Krzysztof

98-275 Bronisławów

ul. Świętego Idziego 25

509 475 786

Kafar Bogdan

93-362 Łódź, ul. Bulwarowa 30

680 10 38; 601 257 364