Sekcja tapicerów

Nazwisko, imię

Adres zakładu

Telefony

Kowalska Maria

93-188 ŁódŸ, ul. Suwalska 1

684 46 95, 681 42 87

Pawlak Krzysztof

90-626 ŁódŸ, ul. Żeromskiego 77/79

632 74 25; 637 46 15;
634 78 06; 601 347 806

Smołuch Tadeusz

91-370 ŁódŸ, 11 go Listopada 21

659 24 93; 516 897 149

Bujnicki Stanisław

Jagusiak Marek

Rudziński Arkadiusz

Rudziński Marcin

91-812 ŁódŸ, ul. Mianowskiego 27

640 61 52

Wawrzyniak Jarosław

Paderewski Krzysztof

90-745 ŁódŸ,ul. Pogonowskiego 19

661 54 68; 888 174 886;

515 127 856