Sekcja instalatorów sanitarnych i gazowych

Nazwisko, imię

Adres zakładu

Telefony

Bardzki Piotr

92-109 ŁódŸ, ul. Bacowa 14

679 30 73; 601 978 826

Jassa Tadeusz

91-231 ŁódŸ, ul. Morgowa 26

650 65 93; 604 987 016

Ługowska – Gajda Alicja

90-369 ŁódŸ,

ul. Piotrkowska 204/210 m. 242

636 46 13; 695 364 613

Nowacki Lucjan

92-532 ŁódŸ,

ul. Adwentowicza 9 m 23

673 85 28; 501 231 259

Papuga Bogdan

93-471 ŁódŸ, ul. Dubois 51

684 21 73; 601 230 935

Wygonowski Andrzej

92-780 ŁódŸ, ul. Grabińska 36

671 47 43; 607311629