Sekcja malarzy i tapeciarzy

Nazwisko, imię

Adres zakładu

Telefony

Burski Arkadiusz

94-234 ŁódŸ, ul. Legnicka 33a

507 270 372

Burski Ryszard

94-234 ŁódŸ, ul. Legnicka 33a

634 05 94; 506 229 290

Kalinowski Włodzimierz

93-319 ŁódŸ, ul. Potulna 3 m 7

646 87 56; 601 317 606