Sekcja rzemiosł drzewnych

Nazwisko, imię

Adres zakładu

Telefony

Kajdanek Stanisław

91-729 ŁódŸ, ul. Smutna 24

678 24 30; 660 23 94;
502 569 563

Kajszczak Dariusz

95-070 Aleksandrów

ul  .Wyzwolenia 15 /13

695 915 889

Łuszczek Andrzej

93-487 ŁódŸ, ul. Beczkowa 10

640 32 36; 680 00 88;
601 225 908

Nowicz Aneta

95-050 Konstantynów, Kręta 6

42 211 68 59;

601 886 161

Rybarczyk Tadeusz

93-020 ŁódŸ, ul. Rzgowska 67

682 99 79; 649 34 77;
601 320 025

Sala Marek

91-726 ŁódŸ, ul. Wojska Polskiego 190

601 235 552