Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\t1_r1_c1.gif

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\t1_r1_c2.gif

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\napis04.jpg

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\t1_r3_c2.gif

 

 

 

AKTUALNY TELEFON DO CECHU:

663 747 235

WYNAJMIEMY

SALĘ KONFERENCYJNĄ

POMIESZCZENIA BIUROWE

 TEL. 663 747 235

 

STAWKI ZUS od 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

Podstawa wymiaru    - 2.859,00

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%               - 558,08 zł

Ubezpieczenie rentowe  8,00%                     - 228,72 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%                 -   70,05 zł

Ubezpieczenie wypadkowe  - indywidualnie w zakładach (47,75)

Składka na Fundusz Pracy 2,45%               -   70,05 zł

Ubezpieczenie zdrowotne od 01.01. – 31.12.2019r.

Kwota składki (9%) – 342,32 zł

Kwota do odliczenia od podatku  (7,75%) – 294,78 zł

 

WYNAGRODZENIE UCZNIÓW

Czerwiec, lipiec, sierpień 2019r.

 

Podstawa wymiaru składki

Ubezpieczenie

Finansowanie

Płatnik

Ubezpieczony

198,04

(I rok nauki)

emerytalne

19,33 zł

19,33 zł

rentowne

12,87 zł

2,97 zł

chorobowe

-

4,85 zł

wypadkowe

X

-

247,55

(II rok nauki)

emerytalne

24,16 zł

24,16 zł

rentowne

16,09 zł

3,71 zł

chorobowe

-

6,06 zł

wypadkowe

X

-

297,06

(III rok nauki)

emerytalne

28,99 zł

28,99 zł

rentowne

19,31 zł

4,46 zł

chorobowe

-

7,28 zł

wypadkowe

X

-

 

OD 21 STYCZNIA 2019R. IZBA RZEMIEŚLNICZA W ŁODZI POBIERA NASTĘPUJĄCE OPŁATY ZA EGZAMINY:

 

MISTRZOWSKI  - 1521 ZŁ - dokumenty bezpośrednio składać w Izbie

CZELADNICZY - 761 ZŁ - dokumenty składać w CECHU

SPRAWDZAJĄCY - 254 ZŁ - dokumenty składać w CECHU

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\godla.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\m01.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\m02.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\m03.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\m04.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\m05.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\m06.jpg

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\m07.jpg

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\foto\02.jpg

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\foto\03.jpg

 

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\foto\04.jpg

 

 

 

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Users\Desktop\c\grafika\stopka.jpg